Kontakt oss


Karmøy Kjøkkensenter AS
Adresse: PB. 144
Postnr./Sted: 4291 Kopervik
Besøksadresse: Fotveien 8
Telefon: 52 84 51 33
Faks: 52 84 51 35
E-post: mona.hindal@kjokkensenter.no 

Øyvind Nordtveit
daglig leder
Mobil: 908 61 959
E-post: oyvind@knapphus-kjokkensenter.no
Kontor plass: Knapphus Kjøkkensenter

Vegard Nordtveit
Markedsføring/Regnskap
Mobil: 917 39 991
E-post: vegard@knapphus-kjokkensenter.no
Kontor plass: Knapphus Kjøkkensenter

Mona Hindal
Selger
Tlf: 52 84 51 33
E-post: mona.hindal@kjokkensenter.no
Kontor plass: Karmøy

Einar Østenstad
Montør
E-post: einar.ostenstad@kjokkensenter.noLevert av